Consell Escolar

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL ESCOLAR RESULTANT (desembre 2018)

 

CONSELL PLENARI:

Presidenta

Magda Roqueta Bru

Cap d´ Estudis

Irene Salvans Sagué

Representant de l´ Ajuntament

Rosa Güell Planella

Representant AMPA

Francesc Galvez Herrera

Representant Mestres

Dolors Duch Rabassedas

Representant Mestres

Elisabeth Ribas Garriga

Representant Mestres

Concepció Tarradas

Representant Mestres

Sílvia Tarrés Busquets

Representant Mestres

Laura Tello Tresserras

Representant Mestres

Marta Vila Viñoles

Representant  Pares i Mares

Lluïsa Güell Planella

Representant  Pares i Mares

Laura Parramon Boada

Representant  Pares i Mares

Marta Pujol Abajo

Representant  Pares i Mares

Sandra Ros Cruz

Representant  Pares i Mares

Anna Vilà Grau

Representant  Pares i Mares

Alenka Vrecar

Representant PAS

Dolors Porras Linares

Secretària

Verònica García Burgueño

COMISSIONS:

COMISSIÓ PERMANENT:

Presidenta

Magda Roqueta Bru

Cap d´ Estudis

Irene Salvans Sagué

Representant de Pares i Mares

Sandra Ros Cruz

Representant de Mestres

Elisabeth Ribas Garriga

Secretària

Verònica García Burgueño

COMISSIÓ ECONÒMICA:

Presidenta

Magda Roqueta Bru

Representant de Pares i Mares

Lluïsa Güell Planella

Representant de Mestres

Laura Tello Tresserras

Representant de l´ Ajuntament

Rosa Güell Planella

Secretària

Verònica García Burgueño

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA:

Presidenta

Magda Roqueta Bru

Representant de Pares i Mares

Anna Vilà Grau

Representant de Pares i Mares

Laura Parramon Boada

Representant de Mestres

Concepció Tarradas

Representant de Mestres

Irene Salvans Sagué

Secretària

Verònica García Burgueño

REFERENT  DE COEDUCACIÓ:

Sílvia Tarrés Busquets